Mynd i'r cynnwys
Gŵyl Fel 'na Mai

Mai 04 2024

  • 00Diwrnod
  • 00Awr
  • 00Munud
  • 00Eiliad
HMS Morris

HMS Morris

Grŵp celf-roc yw HMS Morris. Maen nhw wedi bod yn recordio ac yn teithio o amgylch y byd ers 2015, ac maen nhw ar lein-yp SXSW yn 2024.

Felly paratowch i hwylio gyda HMS Morris, eich llong gerddorol i wlad o bop seicedelig a disgo cosmig.

Al Lewis

Al Lewis a'r Band

Canwr/cyfansoddwr dwyieithog yw Al Lewis.
Hyd yn hyn mae Al wedi rhyddhau cyfanswm o 7 albwm, enwebwyd ei albwm Saesneg cyntaf ‘In the Wake’ ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig gyntaf ac mae ei albyms Cymraeg i gyd wedi treulio sawl wythnos yn #1 ar BBC Radio Cymru.

Jess

Jess

Band pop-roc o Aberteifi, Cymru yw Jess. Wedi’i ffurfio ym 1987, sylfaen arddul  eu sain yw cerddoriaeth felodaidd gref gyda rhythm gyrru pwerus a harmonïau lleisiol uchel.
Rhyddhawyd casét chwe thrac o’u caneuon mwyaf poblogaidd ym mis Awst 1988 ac enillodd y grŵp wahoddiad i fynd ar daith i Tsiecoslofacia, lle denodd eu harddull arbennig gynulleidfaoedd mawr.

…a llawer mwy!

Tocynnau

Tocynnau Gŵyl Fel ‘Na Mai 2024 ar werth nawr.

Gweithgareddau amrywiol ar gyfer ystod o oed

Bydd ardal fwyd a bar yn cynnig amrywiaeth o fwydydd a diodydd

Gŵyl Fel 'Na Mai

Richard a Wyn

Gwobr Goffa Richard a Wyn

Cystadleuaeth flynyddol i wobrwyo artistiaid ifanc newydd o Sir Benfro, Sir Gâr neu Geredigion a rhoi hwb i’w gyrfa cerddorol.

Noson Cawl a Chân gyda Ar Log

Gwerin Fel ‘Na Mai yn cyflwyno Noson Cawl a Chân gydag Ar Log, i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.
Hefyd yn perfformio bydd Canumas a’r delynores Marged Rees.
Yn cynnwys: Cawl, Caws, Bara a Phice Bach
Croeso i chi ddod â diod eich hunain.

Nos Wener, Mawrth 1af 19:00

Gweithdy Gitars

Gweithdy Iwcaleli, Gitâr a Mandolin

Bydd iwcalelis ar gael i’w defnyddio ar y noson.
 
Clwb Rygbi Crymych
 
Gweithdy nesaf ar Nos Iau, Ebrill 6ed, 7yh

Mentrau Iaith Cymru a Pyst

yn cyflwyno HMS Morris, Mali Hâf a Band Dros Dro
Canolfan Hermon, Crymych
Ebrill 7fed 19:30

HMS Morris

Cofrestrwch yma i dderbyn y newyddion a’r cynigion diweddaraf

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy