Mynd i'r cynnwys

Llwyfan Foel Drigarn

HMS Morris

Paratowch i hwylio gyda HMS Morris, eich llong gerddorol i wlad o bop seicedelig a disgo cosmig. Bydd y criw yma yn eich cael i siglo fel coed palmwydd mewn awel hallt, gitarau yn disgleirio fel noson serennog, a lleisiau llyfn fel broc môr wedi’i sgleinio gan y tonnau.

Meddyliwch am organau yn chwyrlïo fel lampau lafa, grŵfs heintus, ac alawon sy’n paentio breuddwydion mewn arlliwiau neon. A phan fydd y lleuad yn codi, mae eu cerddoriaeth yn trawsnewid yn llong ofod sy’n ffrwydro ar antur disgo cosmig.

Felly rhowch y gorau i’ch gofidiau, cydiwch yn eich esgidiau dawnsio, a gadewch i HMS Morris eich chwipio i ffwrdd ar daith ar draws y môr diderfyn o sain.

Peidiwch â methu eu set – bydd yn epig!

HMS Morris
Al Lewis

Al Lewis a'r Band

Canwr/cyfansoddwr dwyieithog yw Al Lewis.
Hyd yn hyn mae Al wedi rhyddhau cyfanswm o 7 albwm, enwebwyd ei albwm Saesneg cyntaf ‘In the Wake’ ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig gyntaf ac mae ei albyms Cymraeg i gyd wedi treulio sawl wythnos yn #1 ar BBC Radio Cymru.

Jess

Jess

Band pop-roc o Aberteifi yw Jess. Wedi’i ffurfio ym 1987, sylfaen arddull eu sain yw cerddoriaeth felodaidd gref gyda rhythm gyrru pwerus a harmonïau lleisiol uchel.
Rhyddhawyd casét chwe thrac o’u caneuon mwyaf poblogaidd ym mis Awst 1988 ac enillodd y grŵp wahoddiad i fynd ar daith i Tsiecoslofacia, lle denodd eu harddull arbennig gynulleidfaoedd mawr.

Cowbois Rhos Botwnnog

Cowbois Rhos Botwnnog

Yn hanu o lannau gwyntog Penrhyn Llŷn, mae Cowbois Rhos Botwnnog yn fwy na dim ond eich band arferol. Mae’r criw tri brawd hwn yn asio twang gwlad garw ag alawon gwefreiddiol gwerin ac egni amrwd roc a rôl. Mae eu rhythmau syfrdanol a’u geiriau ingol yn adrodd hanesion am y wlad, cariad, a’r ysbryd gwyllt sy’n rhedeg trwy eu gwythiennau. Paratowch i gael eich ysgubo i ffwrdd gan dirwedd gerddorol mor eang a syfrdanol â’r mynyddoedd y maen nhw’n eu galw’n gartref.

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan

Yn rhyfelwr cerddorol dros Gymru, mae Dafydd Iwan yn gwisgo ei gitâr fel cleddyf bardd. Mae ei ganeuon gwerin, sydd wedi’u trwytho mewn traddodiad ond eto’n ffyrnig o gyfoes, yn rhoi bywyd i’r iaith ac ysbryd Cymraeg. “Yma o Hyd,” ei anthem herfeiddiol, yn taranau o fynyddoedd i stadia, yn dyst i bresenoldeb parhaol Cymru. Mae’n dapestri wedi’i weu o angerdd, uniondeb, a ffydd yn nyfodol Cymru.

Cleif Harpwood

Cleif Harpwood

Daeth Cleif Harpwood yn chwedl roc ar gefn alawon esgynnol a phresenoldeb llwyfan gwefreiddiol. Blaenwr y arloesol Edward H Dafis yn y 70au, fe chwalodd rwystrau, gan brofi y gallai roc a rôl curo enaid ei wlad enedigol. Gyda llais a allai doddi dur a chodi mynyddoedd, mae Cleif yn canu straeon am gariad a cholled, gwrthryfel a balchder, pob gair yn diferu ag emosiwn amrwd.

Dafydd Pantrod

Dafydd Pantrod

Mae Dafydd Pantrod wedi bod yn ceisio parhau’r traddodiad o ganu ysgafn Cymraeg ar lwyfannau ers dros pymtheg o flynyddoedd bellach. Wedi llwyddiant ysgubol ei albwm cyntaf “Lliwio’r Tonnau” mae’n edrych mlan i ddod nol i Gŵyl Fel ‘Na Mai am yr eildro ac yn edrych ymlaen i berfformio gydag offerynnwyr ifanc, lleol yn ogystal ag aelodau o’i fand. Meddai Dafydd….

“Dwi wir yn edrych ymlaen i fod nol yng Nghrymych sydd fel ail gartref i mi erbyn hyn. Braint o’r mwyaf eleni yw cael rhannu llwyfan gyda dau o’m harwyr mwyaf, sef rhannu set gyda Cleif Harpwood a chyfeilio i Dafydd Iwan. Edrychaf ymlaen yn fawr!”

Gelert

Gelert

Gwerin Fel 'Na Mai

Gwerin Fel 'Na Mai

Ysgol Bro Preseli

Ysgol Bro Preseli / Eglwyswrw

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy