Mynd i'r cynnwys

Gwersylla

Mwy o wybodaeth cyn hir

Dewch a’ch pabell neu garafan/campyrfan.

Yn ddigon agos i gerdded yn ddiogel i safle’r Ŵyl.

Gatiau’r safle gwersylla yn agor am 12:00 brynhawn Sadwrn.

Cyfleusterau syml:
Tŷ Bach a Sinc
Ni fydd pwyntiau trydan ar y safle

Rhaid gadael y safle erbyn 12:00 brynhawn Sul.

Bydd pobl penodedig ar ddyletswydd ar y safle drwy gydol yr oriau hyn.

Pabell

£10

Carafan / Campyrfan

£20
Map Lloelioad

Mae’r safle gwersylla wedi’i leoli 200m o safle’r Ŵyl.

Google Maps

cy