Mynd i'r cynnwys

Gwersylla

Dewch a’ch pabell neu garafan/campyrfan.

Yn ddigon agos i gerdded yn ddiogel i safle’r Ŵyl.

Gatiau’r safle gwersylla yn agor am 12:00 brynhawn Sadwrn.

Cyfleusterau syml:
Tŷ Bach a Sinc
Ni fydd pwyntiau trydan ar y safle

Rhaid gadael y safle erbyn 12:00 brynhawn Sul.

Bydd pobl penodedig ar ddyletswydd ar y safle drwy gydol yr oriau hyn.

Pabell

£10

Carafan / Campyrfan

£20
Map Lloelioad

Mae’r safle gwersylla wedi’i leoli 200m o safle’r Ŵyl.

Google Maps

Gwersyll Pentre Ifan

Os am ddewis mwy moethus, mae Gwersyll Pentre Ifan yn cynnig ystafelloedd a chynigir trafnidiaeth cludo i’r Ŵyl ac yn ôl.

Ystafelloedd Preifat
Hyd at 8 person (9 os yn defnyddio gwely dwbwl) – £160 y noson.
Hyd at 6 person (7 os yn defnyddio gwely dwbwl) – £120 y noson.

Ystafell ensuite wedi rhannu
Gwely (dros 18 oed) – £20 y noson

Opsiwn Ychwanegol
Brecwast cyfandirol am £5.50 y pen.
Trafnidiaeth cludo a dychwelyd am £5 y pen.

Cysylltu
Gwersyll Pentre Ifan (urdd.cymru)

cy