Mynd i'r cynnwys

Gwobr Goffa

Richard a Wyn Ail Symudiad

Llun o Wyn a Richard Ail Symudiad

Gwobr Goffa Richard a Wyn (Ail Symudiad)

Cystadleuaeth flynyddol i wobrwyo artistiaid ifanc newydd o Sir Benfro, Sir Gâr neu Geredigion a rhoi hwb i’w gyrfa cerddorol.
 
Nos Wener, Chwefror 9fed
Canolfan Hermon, SA36 0DT
 

Am bwy y’n ni’n chwilio?

Unrhyw fand neu artist sy’n gymharol newydd, ac o Geredigion, Sir Gâr neu Sir Benfro. Ydych chi’n fand ysgol? Yn ffrindiau coleg? Yn artist unigol sydd eisiau cyrraedd cynulleidfa? Side-project newydd? Ydych chi eisiau chwarae yng Ngŵyl Fel ‘Na Mai 2024 ac ennill gwobr ariannol? Ai chi fydd yr enw nesaf ar y tlws? Profiadol neu hollol ddi-brofiad, mae’r gystadleuaeth yn agored i chi. Mae Gwobr Goffa Richard a Wyn Jones yn edrych am sŵn cyfredol a sŵn y dyfodol yn ein hardal ni.

Yn agored i fandiau neu artist ifanc.
Rhaid perfformio yn Gymraeg.
Gall y perfformiad fod yn cynnwys canu neu offerynnol.
Set o ddim mwy na chwarter awr.
Oes gennych gân newydd, wreiddiol? Gorau i gyd ond nid yw hwn yn orfodol.

Tlws Gwobr Goffa Richard a Wyn

Cofrestru ar agor nawr.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dafydd Vaughan drwy anfon ebost at: dafydd@mentersirbenfro.com

Gwobrau

  • Tlws Coffa Richard a Wyn i’w gadw am flwyddyn (noddir gan Trefigin)
  • Tlws i’w gadw (noddir gan Merch Megan)
  • Gwobr ariannol o £200 (noddir gan Siop Awen Teifi a Cleif Harpwood er cof am John Griffiths a Charli Britton (Edward H Dafis))
  • Cyfle i berfformio yng Ngŵyl Fel ‘Na Mai

Beiriniaid

Dafydd ac Osian Jones
Mei Gwynedd
Cleif Harpwood

Y Noson

Arweinydd:
Ffion Emyr
 
Perfformiad gan Mei Gwynedd a’r Band.
 
Bwyd a Bar

Enillwyr 2023 – Dros Dro

Band Dros Dro
Band Dros Dro
Band Dros Dro
Trefigin
Menter Iaith
Awen Teifi

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol newydd ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy