Mynd i'r cynnwys

Ardal Blant ac Ieuenctid​

Yn newydd yn 2023, ardal fawr yn llawn gweithgareddau amrywiol.

Bws Annibendod

Bws Grefftau Annibendod

Llun o Jenga Mawr

Jenga, Connect 4, Bowlio Deg

Cymeriad

Ymweliadau gan Dewin, Sam Tân a Magi Ann

Llun o plentyn yn lliwio

Gweithgareddau Lliwio

Syrcas

Sgiliau Syrcas

Peintio Wynebau

Peintio Wynebau

Gweithgaredd Pêl

Gemau Pêl

Sesiwn Stori

Sesiynau Stori a Chân

Map Helfa Drysor

Helfa Drysor

Llun o rhywun yn chwarau Iwcaleli

Sesiwn Iwcaleli

Dawnsio Stepio

Dawnsio Stepio

Dawnsio

Sesiynau Symud a Dawnsio.

Pypedau

Stori gyda Phypedau

Headphones

Disgo Tawel

Moctels

Moctêls

Tedi

Ardal Rhiant a'i Babi

Darparwyr: Cylch Meithrin Crymych, Menter Iaith Sir Benfro, Hedydd Hughes, Shelley Reynolds, Trefnwyr Gŵyl Fel ‘Na Mai a gwirfoddolwyr eraill.
Noddir Bws Grefftau Annibendod gan Menter Iaith Sir Benfro.

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy