Mynd i'r cynnwys

Ardal Blant a Phobl Ifanc

Jengyd

'Escape Room' Jengyd

Rocyr Glas

Stiwdio Recordio Rocyr Glas

Elin Cyw

Elin Cyw

Siani Sionc

Siani Sionc

Bws Annibendod

Bws Grefftau Annibendod

Peintio Wynebau

Peintio Wynebau

Llun o rhywun yn chwarau Iwcaleli

Sesiwn Iwcalelis

Cymeriad

Ymweliadau gan Dewin, Sam Tân a Magi Ann

Headphones

Disgo Tawel

Sesiwn Stori

Sesiwn Stori

Pypedau

Pypedau

Syrcas

Sgiliau Syrcas

Llun o plentyn yn lliwio

Gweithgareddau Lliwio a Chrefft

Map Helfa Drysor

Helfa Drysor

Moctels

Moctêls

Llun o Jenga Mawr

Jenga, Connect 4, Bowlio Deg

Plannu

Plannu Planhigion

Tedi

Ardal Rhiant a'i Babi

Bwcio Sesiwn

Sesiwn Recordio Rocyr Glas
Cyfle i hyd at 5 person (rhwng 8 a 18 oed) i recordio trac – canu, offerynnol neu gyfuniad o’r ddau. Bydd yr offerynnau canlynol ar gael at eich defnydd – gitar fâs, gitar drydan, allweddellau, set o ddrymiau ac iwcalelis. Croeso i chi ddod ac unrhyw offeryn gyda chi. Gallwch ddod a thrac cefndir gyda chi neu os hoffech i ni ddarparu trac penodol, gwnewch nodyn wrth fwcio, a fe wnewn ein gorau i helpu. Ceisiwch baratoi / ymarfer o flaen llaw ar gyfer eich sesiwn o hanner awr. Gan mae Ŵyl Gymraeg yw hon, awgrymir i chi recordio yn y Gymraeg. Bydd cyfle i rieni / ffrindiau i weld a chlywed y sesiwn ar sgrîn tu allan i’r fan recordio.
Dim ond 1 person sydd angen fod yn gyfrifol am fwcio slot yr unigolyn neu’r grŵp.
Peiriannydd: Billy Morley

‘Escape Room’ Jengyd
‘Escape Room’ mewn carafan! Allwch chi jengyd mewn llai na hanner awr? Cyd-weithiwch mewn tîm o hyd at 5 person (rhwng 12 a 18 oed) i weithio’ch ffordd mas.
Dim ond 1 person sydd angen fod yn gyfrifol am fwcio slot y grŵp. Ceisiwch lanw’r slot gyda 5 person – mae’n bosib bydd eraill yn ymuno â chi ar y dydd os yw’ch grŵp yn llai na 5.

{{ is_error_msg }}

Dewiswch Gategori
{{cat_data.category_name}}
Dewiswch Weithgaredd
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Hyd {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Amser
Slot Amser (30 munud)
Nid oes unrhyw slotiau amser ar gael
Bore
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Prynhawn
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Hwyr
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Nos
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Amser
Slot Amser (30 munud)
Nid oes unrhyw slotiau amser ar gael
Bore
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Prynhawn
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Hwyr
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Nos
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Manylion

{{ is_error_msg }}

Crynodeb

Crynodeb o'ch apwyntiad

Cwsmer
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Gwasanaeth
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Dyddiad a Amser
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Manylion y Slot
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
There is no payment method available.
Dewiswch Dull Talu

Talu'n Lleol

PayPal

No categories and services added!

Darparwyr: Cylch Meithrin Crymych, Menter Iaith Sir Benfro, Hedydd Hughes, Shelley Reynolds, Trefnwyr Gŵyl Fel ‘Na Mai a gwirfoddolwyr eraill.
Noddir Bws Grefftau Annibendod gan Menter Iaith Sir Benfro.

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy