Mynd i'r cynnwys

Prynu Tocynnau

Tocynnau 2024 ar gael nawr

Tocynnau Cyffredinol

Oedolyn

£25

14-18

£20

8-13

£5

O dan 8

Am Ddim

Cyntaf i'r Felin

Ar gael tan 23:55 Chwefror 29. Nifer cyfyngedig.

Oedolyn

£23 (wedi gwerthu allan)

14-18

£18 (nifer cyfynedig)

Gwersylla

Pabell

£10

Carafan / Campyrfan

£20

Trwy brynu tocyn, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau. Pris ddim yn cynnwys ffi archebu.

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy