Mynd i'r cynnwys

Prynu Tocynnau

Tocynnau 2024 ar gael cyn hir

Tocynnau Cyffredinol

Oedolyn

£25 (wedi gwerthu allan)

14-18

£20 (wedi gwerthu allan)

8-13

£2 (wedi gwerthu allan)

O dan 8

Am Ddim (wedi gwerthu allan)

Cyntaf i'r Felin

Oedolyn

£23 (wedi gwerthu allan)

14-18

£18 (wedi gwerthu allan)

Gwersylla

Pabell

£10 (wedi gwerthu allan)

Carafan / Campyrfan

£20 (wedi gwerthu allan)

Trwy brynu tocyn, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau. Pris ddim yn cynnwys ffi archebu.

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy