Mynd i'r cynnwys

Ardal y Wasg

Croeso i dudalen y wasg Gŵyl Fel ‘Na Mai

CEFNDIR YR ŴYL

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai. Bydd yr ŵyl, sydd yn cael ei chynnal am yr ail flwyddyn, yn digwydd ar Fai’r 4ydd 2024 ac yn cwmpasu llawer o wahanol genres cerddorol Cymraeg. Gwerthwyd pob tocyn y llynedd, a chyrhaeddodd yr ŵyl ei gapasiti llawn. Gyda thocynnau ‘Cyntaf i’r Felin’ wedi gwerthu’n gyflym, mae’r ŵyl yn disgwyl tyrfa fawr eto yn 2024.

YMHOLIADAU I’R WASG

Ar gyfer pob ymholiad yng nghysylltiedig â’r wasg, cysylltwch â helo@felnamai.co.uk

DATGANIADAU

Gellir lawrlwytho datganiadau i’r wasg fan hyn:
Gŵyl Fel ‘Na Mai 2024
Adroddiad Gwobr Goffa Richard a Wyn 2024
Gwobr Goffa Richard a Wyn 2024
Noson Cawl a Chân gydag Ar Log

Gwobr Goffa Richard a Wyn 2023
Gŵyl Fel ‘Na Mai 2022

LLUNIAU

Mae ddetholiad o luniau o’r ŵyl o’r blynyddoedd blaenorol i’w gweld fan hyn. Mae’r rhain ar gael i’w defnyddio ar gyfer y wasg. Ni ddylid tynnu’r ‘watermark’ heb ganiatâd.
Gŵyl 2023
Gwobr Goffa Richard a Wyn 2023
Gŵyl 2022

LOGOS

Gellir lawrlwytho logos ansawdd uchel swyddogol fan hyn.

ACHREDIAD CYFRYNGAU

Gall aelod o’r wasg (argraffu, darlledu, ar-lein) wneud cais am “Docyn y Wasg” trwy’r gysylltu â helo@felnamai.co.uk.

GWOBR GOFFA RICHARD A WYN AIL SYMUDIAD

Mwy o wybodaeth ar y dudalen Gwobr Goffa.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Dolenni i’n holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: www.facebook.com/felnamai
Instagram: www.instagram.com/felnamai
Twitter: www.twitter.com/felnamai

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy