Mynd i'r cynnwys

Llwyfan y Frenni

Fleur de Lys

Fleur de Lys

Nid cerddoriaeth yn unig yw Fleur de Lys; mae’n ymwneud â phrofiad. Eu hathroniaeth? “Nos Sadwrn bob nos o’r wythnos!” Mae Fleur de Lys yn fand roc indie pedwar darn a fydd yn cydio yn eich calon ac yn tanio eich enaid. Wedi’i ffurfio yn 2014, mae’r pedwarawd pwerus hwn yn ffrwydro riffs heintus, bachau bachog, ac alawon uchel sy’n asio’n ddi-dor â’u geiriau Cymraeg angerddol. The Maccabees yn cwrdd â Swnami gyda diferyn o The Mystery Jets, i gyd yn llawn egni ac ysbryd unigryw arfordir Cymru.

Alffa

Alffa

O bentref hen ffasiwn Llanrug, mae Alffa yn don lanw gerddorol, yn chwalu dros glustiau a chalonnau gyda’u cyfuniad grymus o roc blŵs a thân mewnweledol. Mae gitâr yn wylo fel seirenau yn y storm, drymiau’n taranu fel môr di-enw, a lleisiau’n esgyn fel eryrod ar draws y seinwedd tymhestlog. Mae Alffa yn bendant yn fand i wylio yn y blynyddoedd i ddod. Gyda’u cyfuniad heintus o indie-roc ac ysgrifennu caneuon mewnblyg, maen nhw’n siŵr o gael effaith fawr ar y sin gerddoriaeth.

Dros Dro

Mae Dros Dro yn fand pop/roc ifanc o Sir Gar. Ar ôl ychydig dros flwyddyn o fodolaeth mae’r band newydd wedi cyflawni cymaint mewn amser byr, o chwarae ar lwyfannau nifer o brif wyliau cerddoriaeth Cymru i ryddhau albwm cyntaf sydd yn mynd o nerth i nerth, ac heb anghofio wrth gwrs, nhw oedd enillwyr cyntaf Gwobr Goffa Richard a Wyn, Ail Symudiad. Mae’r band yn gyffrous iawn am y flwyddyn sydd o’i blaen ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i Wŷl Fel ‘Na Mai am yr ail dro yn 2024!

Côr Bois Clwb Rygbi Crymych

Cor Bois Clwb Rygbi Crymych

Danielle Lewis

Danielle Lewis

Artist pop breuddwydiol o Gei Newydd yw Danielle Lewis sydd â llais nefolaidd, grymus. Daeth i boblogrwydd pan gyrhaeddodd ei halbwm ‘Dreaming in Slow Motion’, restr fer yng Ngwobr Gerddoriaeth Gymreig 2022.

Siani Sionc

Siani Sionc

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.

cy