Skip to content

Children's Area

Jengyd

'Escape Room' Jengyd

Rocyr Glas

Stiwdio Recordio Rocyr Glas

Elin Cyw

Elin Cyw

Siani Sionc

Siani Sionc

Bws Annibendod

Annibendod Craft Bus

Face Painting

Face Painting

Llun o rhywun yn chwarau Iwcaleli

Ukulele Session

Cymeriad

A visit from Dewin, Sam Tân a Magi Ann

Headphones

Silent Disco

Story Session

Story Session

Puppets

Puppets

Syrcas

Circus Skills

Llun o plentyn yn lliwio

Colouring Activities

Map Helfa Drysor

Treasure Hunt

Moctels

Mocktails

Llun o Jenga Mawr

Jenga, Connect 4, Bowling

Plannu

Planting

Tedi

Parent and Baby Area

Book a Session

Sesiwn Recordio Rocyr Glas
Cyfle i hyd at 5 person (rhwng 8 a 18 oed) i recordio trac – canu, offerynnol neu gyfuniad o’r ddau. Bydd yr offerynnau canlynol ar gael at eich defnydd – gitar fâs, gitar drydan, allweddellau, set o ddrymiau ac iwcalelis. Croeso i chi ddod ac unrhyw offeryn gyda chi. Gallwch ddod a thrac cefndir gyda chi neu os hoffech i ni ddarparu trac penodol, gwnewch nodyn wrth fwcio, a fe wnewn ein gorau i helpu. Ceisiwch baratoi / ymarfer o flaen llaw ar gyfer eich sesiwn o hanner awr. Gan mae Ŵyl Gymraeg yw hon, awgrymir i chi recordio yn y Gymraeg. Bydd cyfle i rieni / ffrindiau i weld a chlywed y sesiwn ar sgrîn tu allan i’r fan recordio.
Dim ond 1 person sydd angen fod yn gyfrifol am fwcio slot yr unigolyn neu’r grŵp.
Peiriannydd: Billy Morley

‘Escape Room’ Jengyd
‘Escape Room’ mewn carafan! Allwch chi jengyd mewn llai na hanner awr? Cyd-weithiwch mewn tîm o hyd at 5 person (rhwng 12 a 18 oed) i weithio’ch ffordd mas.
Dim ond 1 person sydd angen fod yn gyfrifol am fwcio slot y grŵp. Ceisiwch lanw’r slot gyda 5 person – mae’n bosib bydd eraill yn ymuno â chi ar y dydd os yw’ch grŵp yn llai na 5.

{{ is_error_msg }}

Dewiswch Gategori
{{cat_data.category_name}}
Dewiswch Weithgaredd
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Hyd {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Amser
Slot Amser (30 munud)
Nid oes unrhyw slotiau amser ar gael
Bore
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Prynhawn
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Hwyr
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Nos
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Amser
Slot Amser (30 munud)
Nid oes unrhyw slotiau amser ar gael
Bore
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Prynhawn
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Hwyr
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Nos
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Manylion

{{ is_error_msg }}

Crynodeb

Crynodeb o'ch apwyntiad

Cwsmer
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Gwasanaeth
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Dyddiad a Amser
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Manylion y Slot
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
There is no payment method available.
Dewiswch Dull Talu

Talu'n Lleol

PayPal

No categories and services added!

Providers: Cylch Meithrin Crymych, Menter Iaith Sir Benfro, Hedydd Hughes, Shelley Reynolds, Gŵyl Fel ‘Na Mai Organisers, and other volunteers.
Annibendod Craft Bus sponsored by Menter Iaith Sir Benfro.

Information

Gŵyl Fel ‘na Mai is a music festival at the Parc Gwynfryn site at the foot of the Frenni Fawr in Bro Preseli, north Pembrokeshire.

en_GB