Lein-yp

Mei Gwynedd

Mae Mei Gwynedd newydd rhyddhau ei ail albym fel artist unigol – ‘Y Gwir yn Erbyn y Byd’. Yn enw cyfarwydd i Gymru yn sgîl ei waith fel cerddor ac fel aelod o Beganifs, Big Leaves, Sibrydion, The Peth ac Endaf Gremlin, mae ‘Y Gwir yn Erbyn y Byd’ yn albym sy’n cyffwrdd ar sawl thema sensitif, i godi ysbryd pobl yn dilyn deunaw mis anodd tu hwnt.
Mae’r teitl ‘Y Gwir yn Erbyn y Byd’ wedi ei ddefnyddio fel dywediad dros yr oesoedd gan bobl fel Owain Glyndŵr, Buddug ac Iolo Morgannwg, dewisodd Mei Gwynedd y dywediad yma fel teitl i’r albym gan fod y neges yn un cryf, ac mor berthnasol yn 2021 ac yr oedd cannoedd o flynyddoedd yn ôl.
Yn yr albym, cawn wledd o ganeuon roc gwych, gyda sŵn gitâr eiconig a llais meddal ac angerddol Mei yn atseinio drwy bob trac. Mae’r caneuon i gyd yn cyffwrdd ar sawl thema gyfarwydd fel cariad, gobaith a nostalgia, fel dywed Mei “Mae caneuon fel “Creda’n Dy Hun” ”Kwl Kidz” “Pryd Ddoith Hyn i Ben” “Dim Ffiniau” a “Milltir Sgwar” yn edrych ar unai unigolion, neu hyd yn oed cymunedau sydd ar yr ymylon a thrio rhoi llais iddynt.

Llun o Mei Gwynedd
Llun o Los Blancos

Los Blancos

Mae Los Blancos yn ymgorfforiad o’r hyder tawel sy’n tanlinellu’r diwylliant Alt/Pop sy’n tyfu’n gyflym yn Sir Gaerfyrddin. Does dim cyfaddawd yn sain Los Blancos.

Llun o Bwncath

Bwncath

Band gwerin Cymraeg o Gaernarfon yw Bwncath- enillwyr gwobr Band Gorau Y Selar 2020. Ffurfiwyd y band pedwar-aelod yn 2014.

A photo of Dafydd Iwan

Dafydd Iwan

Yn dathlu 60 mlynedd o ganu eleni mae Dafydd Iwan. Mae’n cael ei adnabod fel canwr protest ac un o ffigyrau mwyaf amlwg y sin pop a gwerin yng Nghymru hyd heddiw.

Llun o Wyn a Richard Ail Symudiad

Teyrnged Ail Symudiad

Gyda thristwch enbyd, ers i ni drefnu’r Ŵyl yn wreiddiol yn 2020, rydyn ni wedi colli Richard a Wyn Jones, dau frawd annwyl o’r band Ail Symudiad. Yn amlwg mae’r pwyllgor, yr ardal a Chymru gyfan yn tristhau eu bod wedi ein gadael ac yn parhau i hiraethu amdanynt.
Rydyn ni gyd yn eu cofio â chalon drom ond gyda gwên lydan ar ein hwynebau o gofio am eu hiwmor, eu caredigrwydd, eu talent enfawr a’u cyfrianad anferthol i’r sîn roc Gymraeg.
Ein bwriad fydd talu teyrnged haeddianol i’r ddau yn ystod yr Ŵyl.
Llun o Einir Dafydd

Einir Dafydd

Cantores lleol yw Einir Dafydd a enillodd drydedd gyfres y sioe dalent deledu Wawffactor a chystadleuaeth Cân i Gymru 2007.

Llun o Plu

Plu

Mae swn Plu yn werin amgen gyda dylanwadau o ganu gwlad ac americana. Yn ogystal a’u caneuon gwreiddiol eu hunain mae Plu yn chwarae addasiadau o ganeuon traddodiadol o Gymru a thu hwnt.

Llun o Dafydd Pantrod

Dafydd Pantrod

Mae Dafydd yn canu amrywiaeth o ganeuon poblogaidd Cymraeg, emynau, caneuon cyfoes a chaneuon rygbi- yn ceisio cadw’r canu Cymraeg yn fyw er mwyn yfory.

a llawer mwy...

…yn cynnwys: DJ Daf,  Côr Bois Clwb Rygbi Crymych, Erin Byrne, Manon Elster Jones, Côr Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Ysgol Bro Preseli.

Dilynwch ni...

am y wybodaeth diweddaraf

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol newydd ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘na Mai.